Herbet, Weronika. 2020. „Sprzeczność uchwały wspólników spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością Z Umową spółki a Uchylenie uchwały. Glosa Krytyczna Do uchwały Sądu Najwyższego Z 10.3.2016 r., Sygn. Akt III CZP 1/16”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4 (kwiecień), 53-63. https://doi.org/10.21697/mj.6136.