Grabowski, Jędrzej. 2020. „Rozważania dotyczące określenia właściciela kapitału Po Stwierdzeniu nieważności Umowy Kredytu Walutowego Na przykładzie kredytów Frankowych”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1 (lipiec), 3-13. https://doi.org/10.21697/mj.6735.