Borowski, Filip. 2020. „Charakter Prawny Wpisu Do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1 (lipiec), 15-25. https://doi.org/10.21697/mj.6736.