Miśkiewicz, A. (2018) „Czyn dokonany pod wpływem efektu Lucyfera i jego ocena w orzecznictwie amerykańskim”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 0(1), s. 18-26. doi: 10.21697/mj.2018.1.02.