Maciążek, M. (2018) „Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 0(2), s. 36-45. doi: 10.21697/mj.2018.2.04.