Jankowski, P. (2018) „Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla administracji publicznej”, "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (4), s. 13–27. doi: 10.21697/mj.2018.4.03.