Wasil-Rusecka, W. (2020) „Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r.”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (4), s. 3-19. doi: 10.21697/mj.6133.