Pawłowska, A. (2020) „Klauzula antykonkurencyjna w prawie pracy. Praktyczne zastosowanie art. 300 k.p.”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (4), s. 20-37. doi: 10.21697/mj.6134.