Herbet, W. (2020) „Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z umową spółki a uchylenie uchwały. Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 10.3.2016 r., sygn. akt III CZP 1/16”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (4), s. 53-63. doi: 10.21697/mj.6136.