Borowski, F. (2020) „Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych”, "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (1), s. 15-25. doi: 10.21697/mj.6736.