Strzelecka, M. . (2021) „Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora sądowego”, "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, (3), s. 59–75. doi: 10.21697/mj.8807.