[1]
P. Olszewski, „Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka”, mj, nr 1, s. 56-70, kwi. 2018.