[1]
W. Wasil-Rusecka, „Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r.”, mj, nr 4, s. 3-19, kwi. 2020.