[1]
F. Borowski, „Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych”, mj, nr 1, s. 15-25, lip. 2020.