Olszewski, P. „Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a Zgoda Na zaciągnięcie zobowiązania Przez współmałżonka”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1, kwiecień 2018, s. 56-70, doi:10.21697/mj.2018.1.05.