Maciążek, M. „Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie Nabycia nieruchomości Rolnej”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 2, maj 2018, s. 36-45, doi:10.21697/mj.2018.2.04.