Jankowski, P. „Cyberterroryzm Jako współczesne zagrożenie Dla Administracji Publicznej”. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4, listopad 2018, s. 13-27, doi:10.21697/mj.2018.4.03.