Florczak, I., i M. Otto. „Uniwersalizm Postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych W Zakresie Sprawiedliwych warunków Pracy - Realny Kierunek Zmian Czy Fantasmagoria? Zagadnienia Wybrane”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 2, kwiecień 2019, s. 13-26, doi:10.21697/mj.2019.2.02.