Wasil-Rusecka, W. „Kontratyp Sztuki Jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa Obrazy Uczuć Religijnych Z Art. 196 Kodeksu Karnego Z 1997 R.”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4, kwiecień 2020, s. 3-19, doi:10.21697/mj.6133.