Pawłowska, A. „Klauzula Antykonkurencyjna W Prawie Pracy. Praktyczne Zastosowanie Art. 300 k.P.”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4, kwiecień 2020, s. 20-37, doi:10.21697/mj.6134.