Herbet, W. „Sprzeczność uchwały wspólników spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością Z Umową spółki a Uchylenie uchwały. Glosa Krytyczna Do uchwały Sądu Najwyższego Z 10.3.2016 r., Sygn. Akt III CZP 1/16”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 4, kwiecień 2020, s. 53-63, doi:10.21697/mj.6136.