Grabowski, J. „Rozważania dotyczące określenia właściciela kapitału Po Stwierdzeniu nieważności Umowy Kredytu Walutowego Na przykładzie kredytów Frankowych”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1, lipiec 2020, s. 3-13, doi:10.21697/mj.6735.