Borowski, F. „Charakter Prawny Wpisu Do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 1, lipiec 2020, s. 15-25, doi:10.21697/mj.6736.