Strzelecka, M. . „Ograniczenie władzy Rodzicielskiej Poprzez nadzór Kuratora sądowego”. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, nr 3, czerwiec 2021, s. 59-75, doi:10.21697/mj.8807.