Olszewski, Przemysław. „Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a Zgoda Na zaciągnięcie zobowiązania Przez współmałżonka”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW0, no. 1 (kwiecień 3, 2018): 56-70. Udostępniono sierpień 12, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/2326.