Florczak, Izabela, i Marta Otto. „Uniwersalizm Postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych W Zakresie Sprawiedliwych warunków Pracy - Realny Kierunek Zmian Czy Fantasmagoria? Zagadnienia Wybrane”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW0, no. 2 (kwiecień 7, 2019): 13-26. Udostępniono październik 21, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/3430.