Wasil-Rusecka, Wioleta. „Kontratyp Sztuki Jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa Obrazy Uczuć Religijnych Z Art. 196 Kodeksu Karnego Z 1997 R.”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, no. 4 (kwiecień 1, 2020): 3-19. Udostępniono styczeń 19, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/6133.