Herbet, Weronika. „Sprzeczność uchwały wspólników spółki Z Ograniczoną odpowiedzialnością Z Umową spółki a Uchylenie uchwały. Glosa Krytyczna Do uchwały Sądu Najwyższego Z 10.3.2016 r., Sygn. Akt III CZP 1/16”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, no. 4 (kwiecień 1, 2020): 53-63. Udostępniono listopad 24, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/6136.