Borowski, Filip. „Charakter Prawny Wpisu Do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych”. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, no. 1 (lipiec 29, 2020): 15-25. Udostępniono listopad 24, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/mj/article/view/6736.