Autor - szczegóły

Kencel, Anna

  • Nr 3 (2019) - Artykuły
    Glosa krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22.6.2015 r. (sygn. akt II Aka 70/15)
    Abstrakt  PDF