Autor - szczegóły

Jóźwiak, Ida

  • Nr 3 (2019) - Artykuły
    Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
    Abstrakt  PDF