Autor - szczegóły

Florczak, Izabela

  • Nr 2 (2019) - Artykuły
    Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy - realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane
    Abstrakt  PDF