Autor - szczegóły

Bloch, Katarzyna

  • Nr 1 (2018) - Artykuły
    Pojęcie duchownego w świetle przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
    Abstrakt  PDF