Autor - szczegóły

Doroszewska, Katarzyna, UKSW, Polska

  • Nr 4 (2016) - Artykuły
    Społeczna szkodliwość czynu jako określenie zła w polskim prawie karnym?
    Abstrakt  PDF