Autor - szczegóły

Gołuch, Marta

  • Nr 2 (2017) - Artykuły
    Kontrola abuzywności postanowień umów bankowych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.10.2016 r. (XXVII C 3361/16; niepubl.)
    Abstrakt  PDF