Autor - szczegóły

Brejdak, Paulina

  • Nr 1 (2017) - Artykuły
    Prawnopodatkowa problematyka mobilnych kontenerów budowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.3.2016 r. (II FSK 84/14)
    Abstrakt  PDF