Autor - szczegóły

Badowiec, Renata, UKSW

  • Nr 4 (2016) - Artykuły
    Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych – uwagi na tle art. 120 k.p.
    Abstrakt  PDF