Olszewski, Przemysław


"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 1 (2018) - Artykuły
Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka
Abstrakt PDF

"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 2 (2019) - Artykuły
Ustanowienie rozdzielności majątkowej a odpowiedzialność majątkowa małżonków
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP