Czechowicz, Sebastian


"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 4 (2018) - Artykuły
Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej jako novum w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP