Tyburcy, Tomasz


"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 1 (2017) - Artykuły
Przestępstwo kradzieży w przedwojennych projektach kodeksu karnego
Abstrakt PDF

"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 3 (2017) - Artykuły
Kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.)
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP