Wasil-Rusecka, Wioleta, Polska


"Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW Nr 4 (2019) - Artykuły
Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r.
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP