Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 3 (2018) Kontrowersje wokół umowy o pomocy przy zbiorach Abstrakt   PDF
Barbara Surdykowska
 
Nr 3 (2017) Kradzież dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 § 2 k.k.) Abstrakt   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Nr 4 (2018) Mediacja jako nowy instrument znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego w kształtowaniu nowoczesnej administracji Abstrakt   PDF
Aneta Wójcik
 
Nr 2 (2017) Model postępowania sądowoadministracyjnego w Austrii Abstrakt   PDF
Dagmara Gut
 
Nr 4 (2017) Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności na wniosek Abstrakt   PDF
Aurelia Kozub
 
Nr 1 (2019) Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie przetwarzania danych w systemach zinformatyzowanych przed i po wejściu w życie RODO i nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych Abstrakt   PDF
Dominika Skoczylas
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym - Tytułem wstępu Abstrakt   PDF
Konrad Cichoń
 
Nr 4 (2018) Odnawialne źródła energii jako szansa na stworzenie proekologicznego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Martyna Szlufik, Mateusz Sasinowski
 
Nr 3 (2018) Odpowiedzialność proboszcza za niedopełnienie ciążących na nim zobowiązań przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Abstrakt   PDF
Karolina Wilczyńska
 
Nr 4 (2016) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych – uwagi na tle art. 120 k.p. Abstrakt   PDF
Renata Badowiec
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Jakub Pietrzak
 
Nr 2 (2019) Partnerzy społeczni w Europejskim Filarze Praw Socjalnych: aktorzy czy statyści? Abstrakt   PDF
Joanna Unterschütz
 
Nr 1 (2018) Pojęcie duchownego w świetle przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Abstrakt   PDF
Katarzyna Bloch
 
Nr 3 (2019) Populizm penalny — źródła i przejawy w polskim życiu publicznym Abstrakt   PDF
Maciej Gajos
 
Nr 1 (2018) Prawa człowieka w polityce zagranicznej Unii Europejskiej – aspekty prawne Abstrakt   PDF
Iwona Miedzińska
 
Nr 1 (2017) Prawnopodatkowa problematyka mobilnych kontenerów budowlanych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.3.2016 r. (II FSK 84/14) Abstrakt   PDF
Paulina Brejdak
 
Nr 1 (2018) Próba uchwycenia charakteru prawnego instytucji zaręczyn oraz skutki związane z ich odwołaniem w świetle prawa polskiego ze wskazaniem regulacji w prawie niemieckim i włoskim Abstrakt   PDF
Monika Jenda
 
Nr 3 (2017) Problematyka miejsca popełnienia czynu zabronionego oraz jej implikacje w prawie karnym procesowym Abstrakt   PDF
Joanna Michałowska, Bartłomiej Oręziak
 
Nr 3 (2017) Problematyka wejścia kobiety pod władzę męża w formie usus. Abstrakt   PDF
Magdalena Chmielecka
 
Nr 3 (2017) Problematyka wyrażenia świadomej zgody w aspekcie wykorzystywania płodów Abstrakt   PDF
Maria Grotowska
 
Nr 1 (2017) Przestępstwo kradzieży w przedwojennych projektach kodeksu karnego Abstrakt   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Przewidywane kierunki zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Abstrakt   PDF
Szymon Fruba
 
Nr 4 (2016) Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia w polskim postępowaniu karnym jako specyficzna przyczyna odwoławcza Abstrakt   PDF
Jan Sobiech
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwalifikacji danej nieruchomości jako nieruchomości rolnej Abstrakt   PDF
Diana Ilków
 
Nr 4 (2016) Społeczna szkodliwość czynu jako określenie zła w polskim prawie karnym? Abstrakt   PDF
Katarzyna Doroszewska
 
26 - 50 z 73 elementów << < 1 2 3 > >>