Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Społeczno-gospodarcze przesłanki ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi Abstrakt   PDF
Jan Stoksik
 
Nr 4 (2018) Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej jako novum w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi Abstrakt   PDF
Sebastian Czechowicz
 
Nr 3 (2019) Stan wyższej konieczności w Kodeksie cywilnym Abstrakt   PDF
Maciej Nycz
 
Nr 4 (2017) Status ustrojowy klubów parlamentarnych Abstrakt   PDF
Bartłomiej Ślemp
 
Nr 4 (2018) Strategia transportowa Wielkiego Londynu – innowacyjne rozwiązania w zakresie administrowania obszarem metropolitalnym Abstrakt   PDF
Konrad Kuszel
 
Nr 4 (2018) Tytułem wstępu Abstrakt   PDF
Mariusz Szyrski
 
Nr 2 (2019) Uniwersalizm postanowień Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w zakresie sprawiedliwych warunków pracy - realny kierunek zmian czy fantasmagoria? Zagadnienia wybrane Abstrakt   PDF
Izabela Florczak, Marta Otto
 
Nr 2 (2017) Uprawnienia pracowników w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym w oparciu o wybrane orzeczenia sądowe Abstrakt   PDF
Piotr Czekalski
 
Nr 2 (2019) Ustanowienie rozdzielności majątkowej a odpowiedzialność majątkowa małżonków Abstrakt   PDF
Przemysław Olszewski
 
Nr 4 (2017) Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. – analiza wybranych elementów nowelizacji z 12.7.2017 r. Abstrakt   PDF
Ernestyna Parchała
 
Nr 4 (2017) Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych z 2001 r. – analiza wybranych elementów nowelizacji z 12.7.2017 r. Abstrakt   PDF
Ernestyna Pachała
 
Nr 3 (2017) Usługi płatnicze realizowane urządzeniami mobilnymi – prawne aspekty funkcjonowania na rynku polskim (ze szczególnym uwzględnieniem procesu autoryzacji transakcji) Abstrakt   PDF
Jerzy Oppeln – Bronikowski
 
Nr 3 (2019) Wina w organizacji jako przesłanka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w świetle projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Abstrakt   PDF
Ida Jóźwiak
 
Nr 4 (2017) Wsparcie gmin dla instalacji odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Łomża Abstrakt   PDF
Mateusz Sasinowski
 
Nr 4 (2017) Wsparcie gmin dla instalacji odnawialnych źródeł energii na przykładzie gminy Łomża Abstrakt
Mateusz Sasinowski
 
Nr 4 (2018) Wspólne dobro naszą przyszłością – czyli innowacyjny mechanizm budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Gdańska Abstrakt   PDF
Rafał Kęszczyk
 
Nr 1 (2018) Wybrane formalnoprawne i praktyczne aspekty kompetencji klubów parlamentarnych Abstrakt   PDF
Bartłomiej Ślemp
 
Nr 3 (2019) Zagrożenia dla praw człowieka będące następstwem użytkowania bezzałogowych statków powietrznych Abstrakt   PDF
Aleksandra Śliwoska
 
Nr 3 (2019) Zakaz parkowania samochodów z instalacją LPG w garażach podziemnych - wybrane problemy Abstrakt   PDF
Joanna Porębska
 
Nr 1 (2018) Zakres odpowiedzialności majątkowej małżonków majątkiem wspólnym a zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka Abstrakt   PDF
Przemysław Olszewski
 
Nr 3 (2018) Zmiana wyznania a tzw. wina rozkładu pożycia. Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 25.8.2004 r. (sygn. akt IV CK 609/03) Abstrakt   PDF
Krzysztof Łukasz Urbanek
 
Nr 4 (2017) Znaczenie i warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii dla stanu środowiska naturalnego i zdrowia publicznego Abstrakt   PDF
Martyna Szlufik
 
Nr 2 (2018): Obrót gruntami rolnymi w polskim systemie prawnym Zwrot wywłaszczonej nieruchomości a pojęcie nabycia nieruchomości rolnej Abstrakt   PDF
Michał Maciążek
 
51 - 73 z 73 elementów << < 1 2 3