[1]
Katz, R.S. 2018. The cartel party, consensus democracy and democracy without politics. Politologia. 1 (kwi. 2018), 5–23. DOI:https://doi.org/10.21697/p.2016.1.01.