Historia czasopisma

"Prawo Kanoniczne" ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku. Do 2011 roku czasopismo ukazywało dwa razy w roku jako nr 1-2 i 3-4. Od 2012 roku, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie publikacją w czasopiśmie, zmieniono częstotliwość jego wydawania, z półrocznej na kwartalną. W 2007 roku kwartalnik "Prawo Kanoniczne" obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji został wydany numer specjalny, w którym umieszczono, w postaci opisu bibliograficznego, zawartość 50 roczników czasopisma.