Emigranci w Polsce - kultura przyjęcia

WOJCIECH NECEL

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.3.04

Abstrakt


The migration of population in the second decade of the twenty-rst century, in the lives of the global, as well as inter-continental and inter- national communities, is a structural phenomenon undergoing intensi- cation and it is aecting all areas of human life and the life of the Church. e Church in Poland got used to speaking about Polish emigration, the “very old” one and the “old” one, as well as the latest, which came about alongside joining the structures of the European Union and the Schengen group. A vital problem within the immigration area is the return of Polish families to Poland, at least from the British Isles and France, and, gaining dynamics from time to time, the issue of repatriation of Poles from distant Kazakhstan and the presence of Ukrainians and other Eastern nationalities on the streets of Polish cities.

Mass media inform about the situation on Lampedusa island, on the Syrian-Turkish and Turkish-Iraqi borders, and the situation in the Balkans and Hungary. e crisis plunged Greece cannot manage to solve the prob- lems of the coming people. Pope Francis sympathized with the European immigrants, lamented that so many of them deceased on the way to the European continent. e politicians discussed how to divide the coming groups of refugees among the countries. With the foregoing outline, at the turn of 2014-2015, the Republic of Poland along with the rest of European Union, is faced with the necessity to develop a common immigration policy, and the Church, in agreement with the Erga migrantes instruction, should elaborate the specics of the ministry towards the immigrants. 


Słowa kluczowe


Kościół; biskup diecezjalny; proboszcz; imigrant; kultura; gościnność; przyjęcie; prawo imigranta; parafa; kapelan; dialog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Kodeks Prawa Kanonicznego

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes

Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów o niektórych aspektach Kościoła pojmowanego jako komunia

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi

Opracowania:

Balicki J., Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012

BoydM., Nowak J., Park S., Seconda generazione, w: Migrazioni (red. G. Battistella), Milano 2010, s. 966 - 970

Kawecki W., Dialog Kościoła i kultury, „Ateneum Kapłańskie” 153 (2009) z. 2, s. 270 – 282

Krapiec M., Człowiek w kulturze, Rzym – Warszawa 1990

Necel W., Duszpasterstwo imigrantów, “Homo Dei” 2007 nr 2, s.47 – 56

Necel W., Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa, Warszawa 2012

Necel W., Troska Kościoła o migrujących według instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących „Erga migrantes caritas Christi”, „Collectanea Theologica” 75(2005) nr 2. s. 197 – 210

Necel W., Troska o małżeństwo migranta i jego rodzinę w świetle instrukcji „Erga migrantes caritas Christi”, „Ius Matrimoniale” 20(2009) t. 14, s. 142 – 150.

Teixeira A., Obcy – znakiem czasu. Refleksja nad sytuacja europejską, „Communio” 20(2000) nr 3, s. 3 – 16

Wesoły Sz., Dwutorowość w naszym emigracyjnym życiu, w: W służbie emigracji, Londyn 1994, s. 328 – 345

Żyła M., Zamieszka u nas kilkaset tysięcy imigrantów, „Tygodnik Powszechny” z dnia 26.07.2015.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.