Udzielanie Komunii Św. osobom rozwiedzionym? Analiza Adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka

ZBIGNIEW JANCZEWSKI

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2016.59.2.03

Abstrakt


 Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy osoby rozwiedzione, żyjące w nowych, niesakramentalnych związkach, całkowicie utraciły prawo do przyjęcia sakramentalnego Ciała Chrystusa, w świetle obowiązujących dokumentów Stolicy Apostolskiej, a szczególnie wydanej ostatnio adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia.

Posynodalna adhortacja Amoris laetitia stanowi zwieńczenie i zarazem posumowanie wcześniejszych obrad Synodu Biskupów poświęconego małżeństwie i rodzinie. W obliczu skomplikowanej sytuacji rodzin poranionych, duszpasterze dla miłości i prawdy, mają obowiązek właściwego jej rozeznania. Stopień odpowiedzialności małżonków za rozpad ich małżeństwa nie jest równy w każdym przypadku i mogą wystąpić czynniki ograniczające zdolność podejmowania przez nich decyzji. Papież Franciszek zaznacza, że „nie można już mówić, że wszyscy, którzy znajdują się w sytuacji tak zwanej nieregularnej, żyją w stanie grzechu śmiertelnego, pozbawieni łaski uświęcającej”. Ponadto osoba znająca dobrze normę moralną może mieć duże trudności w zrozumieniu zawartych w niej wartości, albo też znaleźć się w określonych warunkach niepozwalających działać inaczej i podejmować inne decyzje bez zaciągania nowej winy. Tak więc mogą zaistnieć czynniki ograniczające zdolność podejmowania decyzji przez interesujące nas osoby. Skoro w takich przypadkach nie występuje przesłanka dobrowolności popełnianego grzechu konieczna, aby uznać go za ciężki, spowiednik, zgodnie z wielowiekową praktyką i nauczaniem doktrynalnym Kościoła, ma prawo, jak się wydaje, udzielić rozgrzeszenia, a przez to dopuścić do przyjęcia Eucharystii. Jednak przed rozgrzeszeniem proszący o sakrament powinni przejść dłuższy okres rozeznania swojej sytuacji duchowej pod kierownictwem swojego duszpasterza.


Słowa kluczowe


Komunia św.; spowiedź; rozwód; małżeństwo cywilne; dyscyplina Kościoła rzymsko katolickiego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bulla unionis Armenorum Exultate Deo, 22.11.1439, w: dokumenty Soborów Powszechnych, opr. A. Baron, H. Pietras, t. 3, Kraków 2004, s. 492-543.

Franciszek, Adhort. Apost. Evangelii gaudium, AAS 105(2013) s. 1019-1137.

Franciszek, Posynodalna Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia, O miłości w rodzinie, Kraków 2016.

Janczewski Z., Przyjmowanie Eucharystii przez osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych, w: Reddite ergo qua sunt caesaris caesari et qua sunt Dei Deo. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski dedicata, Lublin 2015, s. 397-412.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, w: Adhortacje apostolskie Ojca św. Jana Pawła II (1979-1995), t. 1, Kraków 2006, s. 87-208.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Muller G. I., Inissolubilita del matrimonio e dibattito sui divorziati riposato e i sacramento. La forza della grazia, L’Oservatore Romano, 23.10.2013, s. 4-5; Tekst poslski: http://www.vatican.va/roman curia/congregations/cfaih/muller/rc con cfaih 20131023 divorziati-riposati-sacramenti pl.html [dostęp: 20.05.2016]

Muller H., Barmherzigkeit in der Rechtordung der Kirche?, Archiv fur katholisches Kirchenrecht 159(1990) s. 353-367.

Navarette U., La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio (can. 780 C.C.C.O.), w: Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Studi Giuridici XXXII, Citta del Vaticano 1994, s. 105-125.

Nowicka U., Komunia dla rozwodników? Refleksja na kanwie wypowiedzi Prefekta Kongregacji Nauki Wiary z 23.10.2013 r., w: Reddite ergo qua sunt caesaris caesari et qua sunt Dei Deo. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski dedicata, Lublin 2015, s. 531-546.

O’Connell G., Dlatego adhortacja daje nadzieję wielu ludziom, http://www.m.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/komentarze/art,2417,dlatego-adhortacja-daje-nadzieje-wielu-ludziom.html, [dostęp 29.05.2016, godz. 11.50]

Pontificio Consiglio per L’interpretazione Dei Testi Legislativi, Dichiarazione The Code, w: EV, t. 19, s. 521.

Szczot E., Dopuszczenie do Komunii św. Wiernego katolika podlegającego normie kann. 915 KPK, Roczniki Nauk Prawnych 8(1998) z. 2, s. 205-222.

Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.