Data publikacji : 2017-04-15

Użyteczność określania metody w kanonistyce

TOMASZ GAŁKOWSKIDział: Rozprawy i Artykuły

Abstrakt

W artykule zostało postawione pytanie dotyczące użyteczności określania metody wykorzystywanej w badaniach nad prawem kanonicznym, której ujęcie nie jest jednoznaczne. Autor zwraca uwagę, że w dyskusji o metodzie nie zawsze odróżnia się problematykę ontologiczną (co to jest prawo kanoniczne) i epistemologiczną (jak je badać) od kwestii zjawisk prawnych czyli stanów rzeczy i zdarzeń związanych z istnieniem i działaniem prawa. Pozwala to na wybór metody badawczej zjawisk prawnych, która uzależniona jest od celu badawczego i właściwości przedmiotu (aspektu), które w prawie kanonicznym muszą dostrzegać jego perspektywę teologiczną.

Słowa kluczowe

natura nauki ; przedmiot ; cel ; metoda ; prawo kanoniczne ; zjawisko prawne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie