Duszpasterstwo lotnictwa cywilnego. Wskazania pastoralno-kanoniczne

WOJCIECH NECEL

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.2.02

Abstrakt


Omawiany dokument (Catholic Civil Aviation Pastoral Directives) jest wyrazem troski Kościoła o wiernych w ich konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Wskazania kanoniczno-duszpasterskie zawarte w Directives mają na celu określenie osób do których Duszpasterstwo Lotnictwa cywilnego jest skierowane, a Take  odpowiedzialnych za tego rodzaju posługę duszpasterska oraz wskazać konieczne struktury służące tej formie działalności apostolskiej. Według wytycznych istotnym elementem działalności duszpasterskiej tak na lotniskach krajowych jak i międzynarodowych jest otwarcie się na tych, do których ta  forma apostolatu jest kierowana, jak i na wszystkich potrzebujących pomocy a przebywających na terenie portu lotniczego.


Słowa kluczowe


cywilny port lotniczy; kapelan; asystent kapelana; kaplica; obecność; świadectwo; głoszenie ewangelii; odpowiedzialność duszpasterska; struktury duszpasterskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Motu proprio Humanam progressionem, www/Press.vatican.va

Franciszek, Discorso di Sua Santità Papa Francesco ai partecipanti al Seminario Mondiale dei Cappelani Cattolici dell’Aviazione Civile, promosso dal Ponteficio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, „People on the Move” 45(2015) nr 123 suppl., s. 17-18.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes

Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckim Apostolicam actuositatem

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskiej posłudze biskupów Christus Dominus

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Wytyczne dla Katolickiego Duszpasterstwa Lotnictwa Cywilnego w 123 suppl. “People on the Move” 45(20150) nr 123 suppl., s. 237 – 248

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi, Lublin2008

Kalathiparambil J., How to implement the apostolic exortation „Evangelii Gaudium” in the Pastoral Activities of Civil Aviation, „People on the Move” 45(2015) suppl. nr 123, s. 46

Necel W., Kuria Rzymska wobec dobra duchowego migrujących, „Prawo Kanoniczne” 56(2013) nr 1, s. 47 – 71

Stefaniak Z., Capellania dell’aeroporto “Chopin” a Varsavia, “People on the Move” 45(2015) nr 123 suppl., s. 95 – 98

Vegliò A.M., Discorso di benvenuto, „People on the Move”, 45(2015) nr 123 suppl., s. 31 – 34.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.