Pogrzeb kościelny wyrazem wiary chrześcijańskiej. Aktualny stan prawny

JAN MACIEJ DYDUCH

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/pk.2017.60.4.05

Abstrakt


Ceremonie pogrzebu kościelnego winny być tak urządzone, aby wyrażały prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa i prawdy ostateczne o zmartwychwstaniu ciał oraz o życiu wiecznym. Normy kanoniczne określające: komu należy przyznać pogrzeb kościelny, a komu odmówić, zmieniły się zdecydowanie w ostatnich dziesiątkach lat, przechodząc z pozycji rygorystycznych na dużo łagodniejsze, np. przy grzebaniu samobójców, czy wiernych, którzy polecili za życia kremację swoich zwłok. Prawodawstwo kościelne preferuje tradycyjne grzebanie zwłok, lecz dopuszcza ich kremację, byleby nie była dokonana z motywów przeciwnych wierze.


Słowa kluczowe


pogrzeb kościelny; prawdy ostateczne; oznaki pokuty; kremacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Franciszek, Posynodalna adhortacja „Amoris laetitia”, 19.03.2016, kopia według wyd. watykańskiego, Kraków 2016.

Instrukcja międzydykasterialna „Ecclesiae de mysterio”, 15.08.1997, L’Osservatore Romano, 19 (1998), nr 12, s. 30-40.

Konstytucja soborowa „Sacrosantcum concilium”.

Konstytucja soborowa „Lumen gentium”.

Kongregacja Świętego Oficjum, Instrukcja „Piam et constantem”, 8.05.1963, AAS 56, 1964, 822-823.

Kongregacja Doktryny Wiary, Dekret „Patres Sacrae Congregationis”, 20.09.1973, AAS 65 (1973), 500.

Kongregacja Doktryny Wiary, Instrukcja “Ad resurgendum cum Christo”, 15.08.2016, maszynopis.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 1993, Dz. U. 23.04.1998, nr 51, poz. 318.

Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy pogrzebowe dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wprowadzenie teologiczne i pastoralne, Katowice 1977.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno duszpasterska o pogrzebie i modlitwie za zmarłych, 5.05.1978, w. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998, Opr. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 279-284.

Konferencja Episkopatu Polski, Dodatek do obrzędów pogrzebu, obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok, Katowice 2010, Wprowadzenie.

Konferencja Episkopatu Polski, „List pasterski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji”, 16.10.2011, Akta Konferencji Episkopatu Polski, 20/2011, nr 2, s. 51-53.

Literatura:

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne, tom. 2, wyd. 3, Opole 1958.

Majer P., Pogrzeb kościelny, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3, 2, Poznań 2011, s. 386-402.

Martin De Agar J. T., Pogrzeb kościelny, w: Kodeks Prawa Kanonicznego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 873-880.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.